Login

Kontakta gärna föreningen HaningeKonstnärer om du har frågor,
mail: foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
Styrelsen:

Ordförande
Christina Hassila
0704-756638

Kassör
Ragnhild Blomdahl
073-4280242

Ledamot
Kjell Kronqvist
070-7368147

Ledamot
Lena Nelsson
073-8269716

Ledamot
Anja Keskinen Reuterswärd
070-4054301

Ledamot
Annika Alm
073-9042684


Suppleanter 4st:

Anders Reuterswärd
070-7170321

Carola Särkkä
070-7948262

Ingwar Åhman Eklund
073-9151643

Inez Jungbark
070-6457272

Utställningsgruppen:

Kontakta utställningsgruppen på föreningens e-postadress:
foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
eller per telefon, i första hand till
Ann Westerlund eller Margareta Öberg nedan.

Klaus Appelt(aff.&v.kort)
072-4256815

Ann Westerlund
070-7700904

Ulf Andersson
070-5115913

Marie Brunner
070-2987655

Anja Schillings
076-3193856

Cina Jeppsson
073-71808416

Cathrine Thomasson
076-6238453

Kerstin Nise Clausen
070-6633916


Revisorer:

Lennart Lundberg
073-6539268

Vello Kopamees

Revisorssuppleant:

Lars-Olof Holmgren
070-3961989Valberedning:

Gunn Bacuzzi
070-4994073

Bengt O. Björklund
073-3707342