Login

Kontakta gärna föreningen HaningeKonstnärer om du har frågor,
mail: foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
Styrelsen:

Ordförande
Christina Hassila
Söderbyvägen 9
137 57 Västerhaninge
0704-756638
christina.hassila@gmail.com


Vice ordförande
Kjell Kronqvist
Prästallén 6
137 42 VÄSTERHANINGE
Telefon 08-745 48 68
087454868@telia.com


Kassör
Ragnhild Blomdahl
Telefon 073-4280242

Ledamot
Lena Nelsson
Ringvägen 98
13731 Västerhaninge
08-50022540
lnelsson@gmail.com


Ledamot
Anja Keskinen Reuterswärd
Mörkövägen 65
122 60 Enskede
08-50032181
070-4054301
anja.ke@telia.com


Ledamot
Annika Alm
Högbergsgatan 75 b
118 54 Stockholm
08-7454869
073-9042684

Suppleanter 4st:
Anders Reuterswärd
Mörkövägen 65
122 60 Enskede
08-50032181
070-7170321
anders.r.reu@telia.com


Cina Jeppsson
Nilsbergavägen 6
137 95 Österhaninge
Telefon 073-7188416
olssoncina@spray.se


Carola Särkkää
Ingwar Åhman Eklund
Utställningsgruppen:

Kontakta utställningsgruppen på föreningens e-postadress:
foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
eller per telefon, i första hand till
Ann Westerlund eller Margareta Öberg nedan.

Margareta Öhberg
Södra Parkvägen 3
141 40 Huddinge
070-5849659
margareta.ohberg@gmail.com


Karen Lundberg
Kyrkskolan
137 95 Österhaninge
08-50032378
karen.nl@telia.com


Klaus Appelt
Bondvägen 45
136 75 Vendelsö
072-4256815
klaus_appelt@hotmail.com


Margareta Holm
Betebyvägen 30
137 95 Österhaninge
08-50032255
maggan.aleksi@hotmail.com


Marie Brunner
Skolvägen 11
137 54 Tungelsta
08-50030267
marie.brunner@telia.com


Ann Westerlund
Skolvägen 12d
137 54 Tungelsta
070-7700904
annwestwrlund@hotmail.com


Ulf Andersson
Skolvägen 11
137 54 Tungelsta
070-5115913
uffes.fonsterhantverk@telia.comRevisorer:

Lennart Lundberg
Kyrkskolan
137 95 Österhaninge
08-50032378
073-6539268

Vello Kopamees

Revisorssuppleant:

Lars-Olof Holmgren
Skolgatan 4c
149 30 Nynäshamn
070-3961989
kerstin.lars.holmgren@telia.com
Valberedning:

Inez Jungbark
Lars-Erik Jungbark
Anna Kvidal