Login

Kontakta gärna föreningen HaningeKonstnärer om du har frågor,
mail: foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
Styrelsen:

Ordförande
Christina Hassila
0704-756638

Kassör
Ragnhild Blomdahl

Ledamot
Ingwar Åhman Eklund
Ledamot
Lena Nelsson
Ledamot
Annika Alm
Ledamot
Kerstin Zetterman


Suppleanter 4st:

Jorunn Eriksson Grönsund
Johanna Rosendahl
Margareta Öhberg
‬ Cilla Adlercreutz

Utställningsgruppen:

Kontakta utställningsgruppen på föreningens e-postadress:
foreningenhaningekonstnarer@gmail.com
eller per telefon, i första hand till
Cathrine Thomasson nedan.

Cathrine Thomasson
076-6238453

Klaus Appelt(aff.&v.kort)
Tommy Simonsen
Johnny Svensson
‭ Birgitta Svanbäck
‭ ‬


Revisorer:

Lennart Lundberg
073-6539268

Vello Kopamees

Revisorssuppleant:

Lars-Olof Holmgren
070-3961989Valberedning:

Gunn Bacuzzi
070-4994073

Bengt O. Björklund
073-3707342